Tunnukset

Sisupartiolaisia kutsutaan lyhyemmin sisuiksi. Nimitys on peräisin vuoden 1947 nimikilpailusta. Sisujen tunnuksena on jalussolmun sisällä oleva sammakko, jossa sammakko kuvaa sisukkuutta ja jalussolmu vammattoman ja vammaisen solmimaa yhteistyötä. Sisupartiota kuvaa myös B-P:n kertoma vanha partiotarina Sammakko kermasaavissa.

Suomessa hyväksyttiin vuonna 2001 viralliseksi sisupartiomerkiksi silloisen Etelä-Pohjanmaan Partiolaisten partiojohtajan Sirpa Sivosen suunnittelema merkki. Alkuperäiseen merkkiin on sittemmin tehty pieniä muutoksia.

Merkki on käytössä Koskiveikoissa, jossa kaikki sisutoimintaan osallistuvat johtajat sekä sisupartiolaiset saavat kantaa merkkiä partiopaidan oikeassa hihassa.