Mitä sisupartio on?

Yleistä

Sisupartio on aisti-, liikunta- ja kehitysvammaisille suunnattua partiotoimintaa. Tarkoitus on sama kuin partiossa muulloinkin eli kasvattaa partiolaisista vastuuntuntoisia sekä itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä. Sisupartiolaiset suorittavat ikäkausittain samaa partio-ohjelmaa kuin muutkin partiolaiset, kuitenkin kunkin yksilölliset edellytykset huomioiden.

Sisupartiotoiminta alkoi Suomessa vuonna 1928. Ensimmäinen varsinainen sisulippukunta perustettiin vuonna 1932 Kuopiossa. Nykyisin sisupartiotoimintaa on 58 lippukunnassa ympäri maata, joista kaksi on kokonaan sisulippukuntia.

Miten mukaan?

Uusia sisupartiolaisia otetaan ryhmiin mahdollisuuksien mukaan ympäri vuoden. Vapaita paikkoja kannattaa siis kysellä sähköpostilla!
Sisutoiminnan lisäämistä rajoittaa uusien johtajien löytyminen. Sisujohtajan tärkeimpänä vaatimuksena on oma innostus toimia erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa partiossa. Muuta ei alussa tarvita, lippukunta ohjaa uudet johtajat tarvittaessa sisujohtajakurssille, jonka jälkeen varmasti hallitsee myös käytännössä tarvittavat tiedot.

Sisujohtajana toimimisen kiinnostaessa voi ottaa yhteyttä suoraan lippukuntaan!